Başkentleri Türkiye’de Bulunan 8 Büyük Devlet

Haberler

Başkentleri Türkiye’de Bulunan 8 Büyük Devlet için yorumlar kapalı...

Bu yaz tatile çıkacaksanız Avrupa’da 8 büyük başkente uğrayana kadar Anadolu’daki 8 büyük başkenti gezin. Her adımında tarihe tanıklık edeceğiniz bu medeniyetler beşiği vatanımız, bakın hangi başkentlere yuva olmuş; hangi uygarlık ülkemizin hangi köşesinde kurulup ışığıyla tüm dünyayı aydınlatmış.

1- Hitit Devleti: Hattuşa / Çorum

Hitit İmparatorluğu Anadolu’da kurulmuş en eski devlettir. Kuzeyde Kızılırmak’tan güneyde Lübnan’a kadar uzanan devlet, İç Anadolu bölgesinde kurulmuş ve Ege ile Doğu Anadolu bölgelerine kadar genişlemiştir. Başkenti Hattuşa’dır ve Hattuşa antik kenti, günümüzde Çorum şehri sınırları içinde bulunmaktadır.

Hitit devletini tarih sayfalarında en önemli kılan olay Kadeş Savaşı’dır. Yazının Sümerler tarafından icat edildiği bilinmekle birlikte, tarihteki ilk yazılı antlaşma Hititler ve Mısır arasında gerçekleşmiştir. Mısır firavunu Ramses Orta Doğu’nun zenginliklerine gözünü dikmiş ve Hititler de bu bölgede güçlenmeye başlamışlarken, Suriye sınırları içinde bulunan Kadeş kentinin yakınlarında bir savaşa tutuşmuşlardır. Mısır’ın taarruz, Hititler’in müdafaa konumunda olduğu savaş Hititler’in galibiyetiyle sonlanmış ve taraflar tarihin ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Antlaşması’nı yapmışlardır.

2- Lidya Devleti: Sardis / Manisa

Anadolu’nun batısında kurulmuş bir antik dönem uygarlığıdır. Ege bölgesi merkezli olan Lidya devleti, eski Yunan izleri taşıyan bir devletti. Başkenti Sardis (Sard), günümüz Manisa sınırları içinde yer almaktadır.

Eşsiz doğası, Ege Denizi’nden gelen ticaret rüzgarı ve üzerinde bulunduğu Kral Yolu bu ülkeyi zenginleştiren etkenlerdi. Ticaretin bu kadar canlı olduğu bir devlette ise artık ekonomik olarak yeni bir atılım gerekmişti. Bu durum da Lidya Devleti’nin insanlığa en büyük katkısı olan parayı icat etmiş olmalarını sağladı. İlk paranın MÖ 6. yüzyılda bu şehirde basılmış olması Lidya’yı iyice zenginleştirmişti ve dönemin efsanevi kralı Krezüs, Karun olarak anılmıştı. Öte yandan tarihte hiç bir şeyin sonsuza kadar sürmediğini bir göstergesi olarak bu kadar zenginleşen bir devlet bile, güçlü Aşamenid Hanedanı’nın hüküm sürdüğü Pers İmparatorluğu’nun istilasından kurtulamamıştır.

3 – Urartular: Tuşpa / Van

Anadolu’nun demirci gücü Urartular, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulmuş bir antik uygarlıktır. Lidyalılar ve Hititler gibi tarihte çok büyük devrimler yapmış bir devlet olmamışlardır; ancak askeri anlamda gelişmiş stratejilere sahiplerdir. Dönemin bölgesel süper gücü Asur İmparatorluğu’na karşı birçok kez savunma savaşı yapmışlardır. Dağlık coğrafyanın kendilerine doğal olarak hediye ettiği avantajı iyi kullanmayı bildikleri gibi, madencilikte de oldukça gelişmişlerdir. Altın, bakır ve demir gibi metal madenleri işlemekte ustalaşmışlar ve ticari gelirlerini bunlardan elde etmişlerdir. Geride bıraktıkları değerli eserlerin bir bölümü Van ve çevresinde diğer bölümü ise İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergilenirken, dönemin ihtişamını açıkça gözler önüne sermektedir.

4 – Frigya: Gordion / Ankara

Frigler, Anadolu topraklarına Trakya’dan göç ettikleri bilinen bir millettir. Günümüzde Ankara-Polatlı sınırları içinde bulunan başkentleri Gordion, adını Kral Gordias’dan almıştır.

Frigya dendiğinde akla ilk gelen hikaye Kral Midas efsanesidir. Bu efsaneye göre, Frig halkının çok sevdiği ve Frigya’ya altın çağını yaşatan Kral Midas’ın dokunduğu her şey altına dönüşmektedir. Ayrıca kötü müzik zevkinden dolayı da bir büyücü tarafından kulakları eşek kulağına dönüştürülmüştür. Bu efsaneler abartı olsa da, onun döneminde Frigya Devleti sadece zenginliğiyle değil, teknoloji ve kültür alanında da hayran olunacak bir seviyedeydi.

5 – Pontus Krallığı: Amasya / Sinop / Trabzon

Pontus kelimesi, akla ilk olarak bir Rum devleti çağrıştırsa da durum tam olarak öyle değil. Antik Pontus Krallığı, adını coğrafi bir bölge olan Pontus’dan alır. Pontus ya da Pont Euxin, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Kırım bölgelerinin coğrafi adıdır. Büyük İskender’in Pers İmparatorluğu’nu yıkıp bölgeyi hakimiyeti altına almasından sonra isyan edip Ilgaz Dağı çevresinde sınırlarını genişleten Mithridates, Amasya’yı başkent yapmıştır. Daha sonraları aynı hanedan, bir Yunan şehir devleti olan Sinop’u fethettikten sonra burayı başkent yaptı.

Pontus Rum İmparatorluğu ise, Anadolu’daki Türk hakimiyetiyle birlikte Bizans ana karasından ayrılmış Rum yöneticilerin bağımsızlaşmasıyla ortaya çıkar. Trabzon Rum İmparatorluğu olarak da bilinen devlet, Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

6 – Bizans İmparatorluğu: Konstantinapolis

Kavimler göçüyle birlikte Orta Doğu ve Avrupa’daki demografik yapının değişmesi, ve güç dengelerinin alt üst olmasıyla birlikte büyük Roma İmparatorluğu için zor günler başlamıştı. Üç kıtada hüküm süren Roma İmparatorluğu, bu zor günleri atlatamayıp Doğu Roma ve Roma olarak ikiye bölündü. Doğu Roma’nın başkenti tarih boyunca dört farklı şekilde anılacaktı: Byzantion, Konstantinopolis, Kostantiniyye ve İstanbul.

Balkanlar, Anadolu, Orta Doğu ve Kuzey Doğu Afrika’da hüküm sürmüş bu devlet, tarihe birçok önemli mimari eser kazandırmıştır. Ayasofya Katedrali bunların içinde en önemlisidir. Osmanlı Devleti’nin hem askeri hem mimari hem de ticari açıdan gelişmesinde Bizans’ın mirasının önemli bir payı vardır. Orta Çağ’ın sonlarında iyice güçten düşen Bizans İmparatorluğu, Yunanistan, Bulgaristan ve Marmara Bölgesi’ne kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Doğusunda güçlü Türk-İslam devletleri, batısında Katolik devletler varken gücünü yitirdikçe yalnızlaşmıştı. Altın Boynuz, Prens Adaları, Kalkedon, İstanbul Surları, Kapalı Çarşı, Dikilitaşlar, Forumlar, Saraylar ve Büyük Hipodrom ile anılan Bizans dönemi başkenti 1453 yılında kapılarını Türklere açtığında bir çağ bitip bir diğeri başlıyordu.

7 – Anadolu Selçuklu Devleti: Konya

Süleyman Şah’ın Anadolu’da iyice güçlenmesi ve Bizans’a karşı olan mücadelenin daha yakın bir merkezden yönetilmesini gerekli gördüğü için; Malazgirt zaferinden 6 yıl sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin bağımsızlığını ilan etti. Konya merkezli daha iyi teşkilatlanmış bir devlet kurma yolunda adımları attı. Bizans’a karşı Anadolu hakimiyeti için verilen mücadelelerden biri olan Miryokefalon Savaşı sonunda, Türkler’in Anadolu’dan atılamayacağını herkese kanıtlayan ilk devlet olmuştur.

Anadolu Selçuklu Devleti, Alâeddin Keykubat döneminde en parlak dönemini yaşadığı kabul edildiği gibi, aynı hükümdarın önderliğinde Moğollar’a karşı direnememiş ve parçalanmıştır. Ticari yönden gelişmiş ve zengin bir devlet olan Anadolu Selçukluları, Orta Asya ve İslam devlet geleneklerini harmanlamış ve Anadolu coğrafyasına göre de revize ederek; Osmanlı Devleti’ne kusursuz bir devlet geleneğini miras bırakmışlardır.

8 – Osmanlı İmparatorluğu: Söğüt / Bursa / Edirne / İstanbul

Dünya tarihine en çok etki eden Türkiye merkezli devletlerin başında Osmanlı İmparatorluğu gelir. İmparatorluk çağlar boyunca ayakta durmuş, Orta Çağ’ın bitip Yeni Çağ’ın başlamasına doğrudan etki etmiştir. Bu büyük imparatorluğun temellerini atan beylik 1299’da Söğüt’te kuruldu. Bizans sınırında bulunan Osmanoğulları Beyliği, kısa sürede topraklarını batıya doğru genişletti. Orhan Gazi döneminde Bursa’nın alınması ve teşkilatlanmaların geliştirilmesiyle birlikte beylik, devlete dönüştü. Bursa başkent yapıldı. İlk para Orhan Gazi döneminde basıldı. Osmanlı’nın asıl hedefi, hadis-i şerifle müjdelenen Konstantinapolis’in fethiydi. Bunun için önce Balkanlar’ın Osmanlı’ya katılması gerekti ve Osmanlı Devleti, Tuna Nehri’ne kadar ilerledi. Mücadelenin batıyla olmasından dolayı, başkent bu dönemde Edirne’ye taşındı. İstanbul’un fethine kadar Osmanlı Devleti’nin başkenti Edirne oldu. İstanbul’un fethiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanına kadar imparatorluğun başkenti üç kıtaya hükmetti. Onaltıncı yüzyılda altın çağını yaşayan Osmanlılar, doğal sınırlarına dayandıktan sonra güçten kaybetmeye başladılar ve yirminci yüzyıl geldiğinde kılıç, ok ve yayla kurulmuş bir devlet; uçaklar, zırhlı gemiler, makineli tüfeklerle yıkıldı. Böylece, Osmanlı İmparatorluğu da tarihteki yerini almış oldu.

Bu 8 büyük devletin dışında Anadolu’da varlığını sürdürmüş onlarca küçük ve orta çaplı devletin parmak izleri hala mevcut. Türkiye, dünyanın en zengin tarihe sahip coğrafyalarından birisi. Bu ülkede görülmeyi, öğrenilmeyi bekleyen birçok medeniyet var. Yani hazır tatil dönemi gelmişken boş oturmak yerine -hem bütün cep telefonlarında da birer fotoğraf makinesi varken- ülkemizi gezmek en güzel alternatif. Tabii ki tatilin ekonomik bir yönü de var ve masrafları düşününce tatile çıkıp şehir şehir gezmek insanın gözünde büyüyebiliyor. Aslında bu maddi açıdan o kadar da zor bir şey değil: Alışverişi internetten yapıp, indirim kodu kullanarak ucuza getirebileceğiniz rezervasyonlarla, beklediğinizden çok daha düşük maliyetlerle tarihi keşfe çıkabilirsiniz. Yeter ki siz valizi hazırlayın; gerisini indirim kodlarına bırakın.