KVKK

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Bilgilendirme Metni

Aşağıdaki bilgilendirmeler, indirimkodu.com sitesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygulamaya aldığı, güvenlik, gizlilik ve kullanım şartlarını içerir. Bu bilgilendirmeyi okuduktan sonra kabul etmediği bir hüküm bulunan ziyaretçi ve kullanıcıların, siteyi kullanmamasını ve/veya kullanımına son vermesini rica ederiz.

1) Öncelikle belirtmek isteriz ki, indirimkodu.com sitesi tarafından, tüm temel hak ve özgürlüklerinizle birlikte kişisel verilerinizin korunmasına azami hassasiyet gösterilmektedir. Bununla birlikte sitemize gelen ziyaretçilerimizin, hizmetlerimizden faydalanan kişilerin, ticari ilişki içerisinde bulunulan kişilerin ve çalışanlarımızın, her türlü kişisel verileri ve özel nitelikli verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) tamamen uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir.

2) Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; sitemiz tarafından sağlanan hizmet sebebiyle, bağlı kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sitemiz birimleri, mağazaları ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, iş ortakları, servis sağlayıcıları ve benzeri vasıtalarla; sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir, işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ve muhafaza edilir.

3) Toplanan kişisel verileriniz, sitemiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, kayıtları saklamaya ilişkin yasal yükümlülüklerimiz sebebiyle, gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sitemiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, sitemizin, ve sitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 4. maddesindeki usul ve esaslara uygun olarak ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

4) Toplanan kişisel verileriniz; gerek genel, gerekse kişiye özel imkanlardan faydalanmanız, sitemizin veri toplama ve kaydetmeye yönelik yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bağlı kuruluş ve tedarikçiler ile birlikte çalışılan kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, verilen hizmetin sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla, sitemizin bağlı kuruluşları, çalışılan sigorta kuruluşları, yurt içi ve yurt dışındaki şirket ve kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sitemizle iş ilişkisi içerisinde olan özel kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve servis sağlayıcıları ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlara KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5) Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, sitemiz bünyesinde ilgili mevzuatın düzenlediği sürelere uygun olarak saklanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6) KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak, ya da yazılı ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz. Sitemiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alındıktan sonra bu işlem yapılacaktır.

7) Çerezlerin Kullanımı: indirimkodu.com; elektronik posta mesajları, çevrimiçi hizmetler, reklamlar ve interaktif uygulamalar vasıtasıyla hizmetlerini geliştirmek için “çerez” kullanabilir.

7.1) “Çerez” Nedir?

“Çerez” (diğer adıyla “Kurabiye” veya “Cookies”), web sunucumuz tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde (hard disk) bulunan tarayıcınızın çerez dosyasına gönderdiğimiz metin tabanlı bilgi dizisidir. Çerezlerin asıl amacı kullanıcıları tanımak ve web sunucumuzun, size indirimkodu.com internet sitesinde kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve daha hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunmasına olanak vermektir.

7.2) Neden indirimkodu.com Sitesi Bu Çerezleri Kullanıyor?

Çerezler bu internet sitesinin işlevselliği açısından önemlidir ve kullanıcılar ziyaret ettiğinde otomatik olarak etkinleştirilir. Bazı çerezler kullanıcılara onların ihtiyaçlarına en uygun hizmetleri ve işlevleri sunmamızı ve internet sitesinin kolay ve hızlı bir şekilde çalışması için onlara sunduğumuz hizmeti özelleştirmemizi sağlar.

Çerezler temel olarak aşağıdaki 3 hususta bizlere yardımcı oluyorlar:

 • Sitenin nasıl kullanıldığıyla ilgili istatistik üretmek,
 • Reklam kampanyalarımızın ne kadar etkili olduğunu öğrenmek ve
 • Kişisel olmayan kullanıcı davranışlarını inceleyerek sitenin performansını artırmak.

7.3indirimkodu.com Ne Tür Çerezler Kullanıyor?

indirimkodu.com internet sitesinde üç farklı türde çerez kullanılabilir:

– Zorunlu Çerezler:

Zorunlu Çerezler, kullanıcılarımızın sitede dolaşmasını ve sitenin özelliklerini kullanmasını sağlar. Bu Çerezler olmadığında Talep Formu gibi hizmetlerin sağlanması mümkün olmaz.

– Performans Çerezleri:

Performans çerezleri, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarıyla ilgili bilgi toplar. Özellikle reklam kampanyaları için etkin rol oynarlar. Performans çerezlerinin bir kısmı yetkili üçüncü taraflarca sağlanmaktadır, ancak bu çerezlerin yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmasına izin vermiyoruz.

– Kalıcı Çerezler:

Kullanıcılarımızın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz indirimkodu.com tekliflerini sunmak, canlı destek gibi sizlere yardımcı olan araçların için alt yapı desteği sağlayan 3. taraflarla kullanıcılarımıza doğru işlevleri sunmak için paylaşılır, başka bir amaçla kullanılmaz.

7.4) Çerez Kullanımını Nasıl Engelleyebilirim?

Çerez ayarlarınız sizin kendi bilgisayarınızda (veya eğer bilgisayar değil de akıllı telefon veya tablet kullanıyorsanız internete bağlandığınız o cihazda) bulunmaktadır. Bu ayarları siz istediğiniz zaman kendiniz, kendi cihazınızdaki tarayıcı seçeneklerinizden değiştirebilirsiniz.

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.